Aangifte inkomstenbelasting/toeslagen

Voor uw persoonlijke aangiftes staan wij graag voor u klaar. Op basis van onze fiscale kennis en het op de hoogte zijn van de meest recente actualiteiten trachten wij uw fiscale positie zoveel als mogelijk te optimaliseren. Daarop aansluitend kunnen wij ook zorgdragen voor de aanvraag van de diverse toeslagen (zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag)

Ook op het moment dat u geen ondernemer bent en u graag hulp zou krijgen bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting, staan wij u graag bij.

Aangifte vennootschapsbelasting/dividendbelasting

Indien u een besloten vennootschap heeft zal er ook een aangifte vennootschapsbelasting opgesteld dienen te worden.

Daarnaast dragen wij ook zorg voor een juiste aangifte dividendbelasting op het moment dat er binnen uw besloten vennootschap een dividenduitkering heeft plaats gevonden.

 

Aangifte omzetbelasting/loonheffing

Op basis van de administratie van uw onderneming kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen en indienen van de aangifte omzetbelasting.

Indien de loonadministratie via ons kantoor loopt, dienen wij voor u de aangifte loonheffing in.

Aangifte schenkbelasting/erfbelasting

Indien er een schenking wordt gedaan adviseren wij u graag omtrent de mogelijkheden die hiermee samenhangen en ook de aangifte die hiervoor gedaan dient te worden.

Ten tijde van het overlijden van iemand in uw nabijheid, kunnen wij u de zorg van het invullen van de aangifte erfbelasting wegnemen.